Effect behandeling

Het resultaat van een behandeling verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na de behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heeft iemand geleerd hoe hij of zij met de klacht kan omgaan om er zo weinig mogelijk last van te hebben. Soms ook is er sprake van toenemend inzicht op veel vlakken en dat kan ervoor zorgen dat er meer gevoeld wordt. Dat is in het begin niet altijd per se makkelijker en heeft zijn tijd nodig.
Over het algemeen kunnen we stellen dat de meeste cliënten zich na de behandeling uiteindelijk prettiger voelen dan daarvoor en op een andere, bewustere en zachtere manier in het leven staan. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat zelfvertrouwen is toegenomen, er een andere kijk op de problemen is ontstaan, de kwaliteit van de sociale contacten toegenomen is, doordat partners op een andere en prettiger manier met elkaar praten, doordat je meer voelt en dat gebruikt aks kompas in plaats van het denken. Enzovoort.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo