Vergoeding

basis en gespecialiseerde ggz 2023

Zowel de basis GGZ (eerstelijns psycholoog) als de specialistische GGZ (psychotherapeut) vallen in 2023 onder de basisverzekering. Dat wil zeggen dat deze behandelingen volledig vergoed worden  et uitzondering van het eigen risico. In 2023 is dit bedrag € 385,= (let op: sommige mensen hebben vrijwillig een hoger risico genomen om daarmee verzekeringskosten te besparen). Als u al medische kosten gemaakt hebt in 2023 voorafgaande aan de start van de therapeutische behandeling die u nu overweegt, zou het kunnen dat u geen enkel eigen risico meer hebt en de behandeling ongeacht de duur (in de specialistische GGZ is dit maximaal een jaar) volledig vergoed wordt..

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor zowel de basis ggz als de specialistische ggz. Alleen heeft Floris Goedegebuure, werkzaam in de basis GGZ geen contract met VGZ en aanverwante verzekeraars. Start u bij hem en bent u verzekerd bij VGZ en aanverwante verzkeraars dan dient u uiteindelijk zelf de factuur in bij de verzekeraar. Meestal wordt tussen 60 en 80 procent van het traject vergoed.  Om in behandeling te kunnen gaan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig of een andere zorgverlener die gelegitimeerd is om door te verwijzen. 

De facturen worden, m.u.v. Vgz (en aanverwante) verzekerden die bij Floris Goedegebuure in behandeling zijn, rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent met de verzekerde het eigen risico. Sommige zorgverzekeraars doen dit niet.

relatietherapie

Relatietherapie wordt meestal niet vergoed tenzij vanuit uw aanvullende pakket. Kosten voor sessies zijn 120 euro per 60 minuten. Soms is er buiten de sessie nog wat extra werk nodig, bijvoorbeeld het voorbereiden en lezen van een vragenlijst. Deze kosten worden ook in rekening gebracht. Hierbij geldt hetzelfde tarief van 120 euro oer 60 minuten. 

coaching

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Regelmatig betaalt de werkgever een coachingstraject. U ontvangt van uw therapeut/coach een factuur. Kosten bedragen eveneens 120 euro per 60 minuten. 

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo