Dialogen/Coaching

'Dialogen'/coaching zijn gesprekken die kunnen gaan over allerhande zaken of vragen die dwarrelen in uw hoofd en waarover u (heel) graag een dialoog zou hebben. Het kan gaan over existentiële problematiek, levensvragen, vragen die horen bij een levensfase, betekenisgeving in uw leven, vragen op het gebied van werk of prive. 'Dialogen'/coaching schuurt aan tegen coaching, is hieraan nauw verwant maar is onderzoekender van aard en minder sturend en in de sfeer van adviezen en handvatten. Adviezen en handvatten kunnen zeker wel gegeven worden maar de 'feel' is anders. Het is vaker zo dat uzelf handvatten ontdekt of door bewustwording merkt dat handvatten minder nodig zijn.

'Dialogen'/coaching wordt gegeven door Kim van der Heiden.
Ik, Kim, zal in deze sessies gebruik maken van mijn expertise als psychotherapeut maar waarschijnlijk ook wat vrijer gebruik maken van mijn eigen levenservaring en ontdekkingen. Spirituele vragen kunnen ook heel goed aan bod komen. 
Een 'dialogen' traject kan kort- of langerdurend zijn. Het kan zich richten op het nu, op de toekomst maar eventueel ook op uw verleden. 

'Dialogen'/coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Soms vergoeden werkgevers dergelijke trajecten, dan wordt het vaak coaching genoemd.

 

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo