Waarneming bij afwezigheid en crisis

In geval van crisis

Onze praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie neem dan contact op met de huisarts of huisartsenpost. Eventueel kunnen zij je of u doorsturen naar de crisisdienst.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid, zoals bijvoorbeeld vakantie of ziekte, hebben wij een waarnemingsregeling. Deze regeling houdt in dat wij als therapeut inschatten of overbruggende gesprekken met een collega therapeut nodig zijn. Cliënten kunnen dan, indien nodig, contact opnemen met deze waarnemende collega-therapeut.

Nijmegen

Sint Annastraat 288
6525 HD Nijmegen (eerste verdieping)
Telefoon: 024-3237418
info@praktijkrond.nl

LVVP visitatielogo